Domy na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych

Dom

Listopad 19, 2021
Domy na zgłoszenie do 70 metrów kwadratowych

Domy do 70m2 na zgłoszenie

Nie lubisz załatwiać spraw w urzędzie? Formalności związane z budową wymarzonego domu cię przerastają? Ta zmiana w prawie jest dla ciebie. Zmodyfikowana zostaje Ustawa z 17 września 2021 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która wejdzie w życie 3 stycznia 2022 r. Nowelizacje mają działać w interesie właścicieli, czy tak będzie rzeczywiście? Pewnie wyjdzie w praniu... Jak zwykle. 

 

CO SIĘ ZMIENIA? JAKIE SĄ WARUNKI ZGŁOSZENIA?

Nowe przepisy zakładają, że każdy będzie mógł rozpocząć budowę małego jednorodzinnego domu mieszkalnego, przejmując odpowiedzialność za kierowanie budową bez uzyskania pozwolenia na budowę, bez obowiązku ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy. Inne ważne założenia nowych przepisów są następujące:

Budynki objęte uproszczoną procedurą mają być wolnostojące i nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce, na której zostały zaprojektowane,

Budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

Określona została dopuszczalna powierzchnia zabudowy tych domów do 70 m kw.Wprowadza się uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 m kw. polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu do dokonanego przez inwestora zgłoszenia. Do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.

JAKIE SĄ OBOWIĄZKI INWESTORA?

Inwestor będzie obowiązany dołączyć do zgłoszenia oświadczenia o tym, że:

1) planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

2) przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy, co oznacza, że pożądane jest, by kierownika zatrudnić, gdyż działa on w interesie Inwestora i jest obok dokumentacji projektowej przygotowanej według bieżących warunków technicznych i stanu prawnego gwarancją bezpieczeństwa i wielopokoleniowej, trwałej inwestycji,

3) dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.

By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

WYBIERZ SWÓJ PIĘKNY DOM DO 70 METRÓW KWADRATOWYCH POWIERZCHNI ZABUDOWY NA ZGŁOSZENIE

CO Z DOMKAMI LETNISKOWYMI?

Rozszerza się także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia oprócz dotychczasowego maksymalnego parametru powierzchni 35 m kw. także do 70 m kw., przy czym wprowadza się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych domków rekreacyjnych do 70 m kw. nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników nie może przekraczać 2 m.

Przy czym liczba takich obiektów na działce nie może być większa niże jeden na każde 500m kw. Powierzchni działki.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m kw. wydawana będzie w ciągu 21 dni.

Autor: PRO ARTE pracownia projektowa

Redakcja

Listopad 19, 2021

Komentarze

Dodaj komentarz
Komentarz
Podpis
Adres e-mail
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zatwierdź

Powiązane artykuły