Regulamin

Regulamin serwisu Kobietapo60.pl

1
Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez firmę "Margaret Małgorzata Woch" na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią serwisu internetowego Kobietapo60.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom korzystania z newslettera i komentarzy pod artykułami serwisu w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii.

2
Wszyscy użytkownicy mogą używać w swoich wypowiedziach dowolnie wybranego tymczasowego nicka (nazwy użytkownika), z zastrzeżeniem, iż nie będzie to adres strony www lub mailowy, wyrażenie powszechnie uznawane za wulgarne lub oznaczenie komercyjne. Kobietapo60.pl zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów z takimi nickami.

3

Osoby komentujące artykuły serwisu Kobietapo60.pl rozpowszechniają swoje opinie na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób w swoich wypowiedziach.

4

Osoby zamieszczające wypowiedzi oraz komentujące artykuły serwisu Kobietapo60.pl wyrażają zgodę na to, że treści te pozostaną w serwisie, "Margaret Małgorzata Woch" ma prawo odmówić ich usunięcia.

5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników w komentarzach pod artykułami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy propagujących przemoc.

6

Zabronione jest umieszczanie przez uczestników w komentarzach pod artykułami:

a) przekazów reklamowych, chyba, że "Margaret Małgorzata Woch" wyrazi na to pisemną zgodę,
b) hiperłączy do innych stron w serwisie w celu promocji tych stron
c) materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

7

"Margaret Małgorzata Woch" zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów lub ich części zawierających treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 niniejszego Regulaminu, a także wszelkich treści niezgodnych z polityką wydawniczą serwisu.

8

"Margaret Małgorzata Woch" nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników serwisu Kobietapo60.pl i autorów komentarzy pod artykułami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub na żądanie uprawnionych organów państwa. Szczegóły Polityki prywatności znajdują się tutaj.

9
"Margaret Małgorzata Woch"  zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania treści serwisu.

10
Komentarze pod artykułami serwisu Kobietapo60.pl są miejscami, które dają użytkownikom możliwość zaprezentowania swoich poglądów. "Margaret Małgorzata Woch"   nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, nie ingeruje też w przebieg dyskusji.

11

Użytkownicy serwisu Kobietapo60.pl poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach serwisu wyrażają zgodę na wykorzystanie tych treści w działaniach promocyjnych serwisu Kobietapo60.pl.

12

"Margaret Małgorzata Woch" zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.