Dlaczego warto napisać testament

Warto wiedzieć

Kwiecień 12, 2019
Dlaczego warto napisać testament

Coraz częściej na napisanie testamentu decydują się stosunkowo młode osoby, w celu uporządkowania swoich spraw finansowych, w razie choroby, czy nagłej śmierci. Za pomocą tego dokumentu możesz zarządzać swoim majątkiem zgodnie z własna wolą. Jeżeli testament nie jest spisany, to majątek, który posiadasz, przysługuje osobom, które dziedziczą według reguł ustawowego dziedziczenia.

Jak napisać testament?

Testament możesz napisać:

 • własnoręcznie 

 • u notariusza.     

Zarówno jeden jak i drugi dokument mają moc prawną.

Masz pełną dowolność w zapisaniu majątku komu chcesz, niekoniecznie członkom rodziny.

Testament własnoręczny – jak napisać?

Dokument musi być w całości napisany przez Ciebie, odręcznie na kartce papieru, z datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

Ważne:    

 • Nie można napisać testamentu wspólnie przez współmałżonków.     

 • Nie można napisać testamentu na komputerze czy maszynie do pisania.

      
 • Nie ważny będzie testament napisany przez osobę pozbawioną zdolności prawnych.

 • Dokument w każdym momencie możesz zniszczyć lub zmienić jego treść. Ważnym jest testament z ostatnią datą.

 • Dokładnie wymień, komu mają przypadać poszczególne składniki majątku, w przeciwnym wypadku podział dokonany zostanie zgodnie z ustawowymi zasadami.

 • Poinformuj spadkobierców lub inną     osobę o istnieniu testamentu i miejscu jego przechowywania.

Testament napisany własnoręcznie nie wymaga świadków. Może być przechowywany w domu lub u notariusza, który fakt ten odnotuje w Notarialnym Rejestrze testamentów (NORT)

Testament notarialny:

Notariusz po ustaleniu tożsamości, sprawdzeniu, że jesteś świadoma i posiadasz zdolności do czynności prawnych, przystępuje do spisania treści testamentu. Następnie jest zobowiązany odczytać go na głos, upewniając się, że został sporządzony zgodnie z Twoją wolą. Na końcu dokumentu składasz podpis. Testament przechowuje się w kancelarii prawnej.

Zachowek, – kogo dotyczy?

Najbliżsi członkowie rodziny (małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice) nie ujęci w testamencie maja prawo ubiegać się o udział w spadku, czyli – zachowek. Inne osoby np. z związków nieformalnych, automatycznie trąca prawo do zachowku.

Kogo można wydziedziczyć?,

Osobę, która:

 • wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

 • dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. 

 • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Osoba wydziedziczona nie ma prawa do zachowku.

Zofia Klasik

Kwiecień 12, 2019

Komentarze

Dodaj komentarz
Komentarz
Podpis
Adres e-mail
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zatwierdź

Powiązane artykuły