Aktywizacja seniorów – czy to dla mnie?

Hobby i pasje

Luty 28, 2022
Aktywizacja seniorów – czy to dla mnie?

Nie znosisz słowa senior, a tymczasem w okolicy powstaje coraz więcej ofert zajęć aktywizacyjnych z dopiskiem „dla seniorów”. Kto może z nich korzystać i dlaczego warto się z nimi zapoznać – o tym w artykule.

Senior, czyli kto?

To od kiedy stajemy się seniorami – zależy od nas samych. W Polsce brakuje jednoznacznego określenia, kim jest senior. Co więcej, nie ma nawet sprecyzowanej granicy wiekowej między dojrzałością a starością. Według Głównego Urzędu Statystycznego wiek senioralny umownie zaczyna się między 60. a 65. rokiem życia. Często osoby rozpoczynające życie na emeryturze nie lubią słowa „senior” i zupełnie się z nim nie identyfikują. Na taki stan rzeczy ma wiele czynników, m.in. wciąż żywotne w naszym społeczeństwie stereotypy dotyczące osób starszych. O życiu ludzkim przecież nie decyduje metryka, ale stan umysłu i nastawienie do życia. Trudno więc dziwić się, że wiele osób ma opory przed korzystaniem z zajęć dedykowanych seniorom. Warto się z nimi zapoznać i znaleźć coś dla siebie.

Aktywizacja seniorów w mieście

Klub Seniora czy Dom Dziennego Pobytu to miejsca, gdzie emeryci spotykają się w swoim gronie. Mają do dyspozycji własną przestrzeń, a czas w tych placówkach zagospodarowywany jest przez animatorów i terapeutów zajęciowych wedle potrzeb uczestników. Osoby po 60. roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach manualnych, muzycznych, wykładach, spotkaniach z ciekawymi osobami, ale też sami inicjować wiele działań. Kwitnie tu również aktywność społeczna, odbywają się np. potańcówki czy imprezy okolicznościowe, wycieczki. Podobną funkcję pełnią Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), koła emerytów i inne organizacje senioralne, których powstaje coraz więcej. Zajęcia dla seniorów inicjują też coraz częściej miejskie ośrodki kultury i prywatne jednostki edukacyjne. Przykładem tego typu działań może być np. Szkoła Tańca dla Seniorów przy Bielskim Centrum Kultury, gdzie uczestnicy odkrywają swoje taneczne pasje.

Wszystkie te propozycje łączy jeden wspólny mianownik, jakim jest dostrzeżenie potrzeby dostosowania form i metod aktywizacji do możliwości i potrzeb osób starszych, które – ze względu na specyfikę wieku – są nieco inne. Działania powstają z myślą o osobach na emeryturze i umożliwieniu im rozwoju osobistego oraz stworzeniu przestrzeni spotkań w gronie rówieśników, a więc osób w podobnej sytuacji życiowej. Warto z nich korzystać, nawet jeśli nie czujesz się seniorem. Gdy masz ukończone 60 lat, możesz bez przeszkód zaangażować się w tego typu działania, które dadzą Ci możliwość rozwoju i ciekawego wykorzystania czasu wolnego na emeryturze.

 

Aktywizacja seniorów na wsi

Coraz więcej się mówi o potrzebach seniorów w mniejszych miejscowościach. Osoby żyjące na wsi również chcą spędzać czas aktywnie i twórczo, spotykać się w gronie rówieśników, organizować życie społeczne w swojej „małej ojczyźnie”. Niestety, oferta instytucjonalna dla osób 60+ najczęściej pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym coraz częściej powstają inicjatywy oddolne kierowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, OSP czy stowarzyszenia senioralne – po prostu lokalni liderzy biorą sprawy w swoje ręce. Jeśli zatem w Twoje miejscowości nic ciekawego się nie dzieje, zastanów się wspólnie ze znajomymi, co możecie zorganizować własnymi siłami. Jeśli pomysł będzie ciekawy, szybko znajdą się sprzymierzeńcy. Dobrym przykładem współpracy między społecznością wiejską a instytucjami samorządowymi może być np. Projekt „Senior na wsi” realizowany przez nieformalny klub Senior w Bogdanowicach wspólnie z Domem Dziennego Pobytu w Głubczycach (reprezentującym Gminę Głubczyce).

Dostrzeżenie potrzeby aktywności mieszkańców wsi przez lokalne instytucje to duży krok w stronę wspierania przez nie takich działań i poprawy jakości życia mieszkańców wsi będących na emeryturze. Należy robić wszystko, aby seniorzy na wsi nie byli skazani na bierne spędzanie czasu i ograniczanie się wyłącznie do aktywności domowej i rodzinnej (wychowanie wnuków, prace domowe, gospodarskie itp.).  

 

Dlaczego warto korzystać z zajęć aktywizacyjnych dla seniorów?

Korzystanie z oferty aktywizacyjnej przynosi wiele korzyści. Oto najważniejsze powody, które zachęcą Cię do wzięcia udziału w spotkaniach organizowanych w ramach aktywizacji seniorów:

 • animatorzy/terapeuci organizują ciekawie czas wolny,
 • zajęcia podnoszą samoocenę osób starszych,
 • spotkania zacieśniają więzi społeczne,
 • wspólne prace uczą funkcjonowania w grupie,
 • efekty pracy dają dużo satysfakcji,
 • kluby/świetlice są miejscem powstawania przyjaźni, a nawet związków,
 • spotkania towarzyskie poprawiają nastrój,
 • ćwiczenia podtrzymują najważniejsze sprawności,
 • wykonywane czynności zwiększają poczucie kontroli nad własnym życiem,
 • zajęcia stwarzają możliwość rozwoju talentów,
 • wspólnie organizowane przedsięwzięcia podnoszą zaangażowanie społeczne,
 • zajęcia edukacyjne zwiększają poziom wiedzy seniorów na dotyczące ich tematy,
 • organizowane przez kluby wyjazdy pobudzają naturalną ciekawość świata,
 • spotkania są doskonałą rozrywką, której trudno szukać gdzie indziej.

 

Podsumowanie

Wiele osób nie korzysta z zajęć dla seniorów, ponieważ czuje niechęć do słowa „senior” i nie utożsamia się z nim. Jednak branie udziału w zajęciach tego typu przynosi wiele korzyści i wnosi w życie osób po 60. roku życia dużo radości. Warto zatem się przełamać i spróbować tego typu aktywizacji, nawet gdy ktoś nie czuje się seniorem. Słowo to można potraktować przecież umownie i zawsze czuć się wolnym od metryki.

fot. freepik

dr Barbara Górnicka-Naszkiewicz

Luty 28, 2022

Komentarze

Dodaj komentarz
Komentarz
Podpis
Adres e-mail
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zatwierdź

Powiązane artykuły