Czy gry wideo mogą wpływać na występowanie depresji u dzieci?

Lęki i obawy

Kwiecień 28, 2019
Czy gry wideo mogą wpływać na występowanie depresji u dzieci?

Sprawdź jaki wpływ wywierają gry na rozwijającą się psychikę dziecka.

Większość dzieci i nastolatków chętnie korzysta z różnego rodzaju gier komputerowych takich jak np. gry strategiczne na pc. Rozrywka ta jest jedną z najpopularniejszych wśród osób w tym okresie życia. Nic zatem dziwnego, że naukowcy chętnie podejmują ten temat w swoich badaniach. W ostatnich latach pojawiły się dyskusje związane z depresją u graczy. Okazuje się, że kwestia ta jest dość poważna, co potwierdzają liczne eksperymenty.

Badania a depresja graczy

Wyniki badań przeprowadzonych przez specjalistów pokazały, że rzeczywiście istnieje zależność między grami wideo a pojawianiem się objawów depresji. Największy wpływ ma tu czas przeznaczany na tę czynność. Badania pokazują bowiem, że w przypadku grania powyżej 33 godzin w ciągu tygodnia o niemal 25 procent częściej stwierdza się stany depresyjne niż w przypadku ograniczenia aktywności do 20 (lub mniej) godzin.

Dodatkowo wykazano, że niebezpieczeństwo zapadnięcia na depresję występuje się częściej u wielbicieli gier akcji, bijatyk, strzelanek i pojawiających się scen przemocy, niż u osób, które preferują lekkie i przyjemne gry strategiczne czy symulacyjne. Choć brutalne motywy kojarzą się raczej z wywołaniem agresji, to okazuje się, że większym problemem może być w tym przypadku właśnie depresja. Ważną informacją jest również fakt, że na chorobę podatni są bardziej młodzi gracze płci męskiej.

Przyczyny depresji u graczy

Choć sprawa ta nadal jest badana, naukowcy podkreślają, że to, w jaki sposób dziecko czy nastolatek spędza swój wolny czas, może bez wątpienia przyczyniać się negatywnych zmian w jego psychice. Stany depresyjne u młodych ludzi i tak są dość często spotykaną sprawą, związaną z problemami okresu dojrzewania, zaniżoną samooceną czy poczuciem niezrozumienia i braku akceptacji ze strony otoczenia. Jeśli człowiek w takiej sytuacji poświęci swój czas na gry komputerowe, zamiast np. na aktywność ruchową czy spotkania z innymi ludźmi, wówczas jeszcze bardziej odizoluje się od świata realnego. Efektem tego będą m.in. nasilone problemy emocjonalne, jeszcze niższe poczucie własnej wartości, kłopoty z funkcjonowaniem w społeczeństwie. Zamiast więc wychodzić ze stanu obniżonego nastroju, depresja zacznie się pogłębiać. Również przekaz pochodzący z niektórych gier może powodować lęk, niepokój i uczucie wewnętrznej pustki.

Warto dodać, że depresja wśród graczy nie dotyczy jedynie dzieci i młodzieży. Badania przeprowadzone wśród dorosłych kobiet (powyżej 19. roku życia) pokazały, że osoby grające w gry wideo przejawiają większe skłonności depresyjne niż ankietowani, którzy nie korzystają z tego typu form rozrywki.

Redakcja

Kwiecień 28, 2019

Komentarze

Dodaj komentarz
Komentarz
Podpis
Adres e-mail
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zatwierdź

Powiązane artykuły