Jak napisać testament, aby miał moc prawną?

Styl życia

Luty 28, 2023
Jak napisać testament, aby miał moc prawną?

Kto może napisać testament?

Testament jest dokumentem, który zwykle determinuje to, co stanie się z majątkiem danej osoby po jej śmierci. W akcie tym można również wskazać wybraną formę pochówku i osobę odpowiedzialną za organizację pogrzebu. Testament może sporządzić każda osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Jaką formę powinien mieć testament?

Najczęściej występującą formą testamentu jest testament własnoręczny. Co ważne, nie można sporządzić na komputerze lub na maszynie i podpisać. Testament własnoręczny musi zostać w całości napisany odręcznie. Jeśli więc napiszesz ten akt na komputerze, nie będzie on ważny. Kolejną istotną kwestią jest samodzielne sporządzenie testamentu. Dokumentu tego nie mogą napisać za Ciebie np. Twoje dzieci lub wnuki. 

Testamentu własnoręcznego nie trzeba poświadczać u notariusza. Niektóre osoby jednak decydują się na testament notarialny, ze względu na jego większą wiarygodność. W polskim prawie dopuszczalny jest też testament allograficzny. W tym przypadku testator oświadcza swoją wolę w obecności uprawnionego urzędnika (np. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) i dwóch świadków. W praktyce jednak jest to bardzo rzadko stosowana forma testamentu.

Co musi zawierać testament?

Sporządzenie aktu ostatniej woli z formalnego punktu widzenia nie jest trudne. Najważniejsze elementy, jakie powinien zawierać testament, to data i podpis spadkodawcy. Teoretycznie testament nie musi zawierać daty. Jednak jeśli pojawią się wątpliwości dotyczące zdolności testatora do sporządzenia dokumentu w momencie jego spisywania, może być trudno udowodnić jego ważność bez daty.

W testamencie powinni być też określeni spadkobiercy. Spadek można przekazać jednej lub kilku osobom. Nie muszą to być osoby fizyczne - spadkobiercą może być też instytucja lub organizacja. Możesz wskazać też, jaka część majątku ma zostać przekazana każdemu ze spadkobierców. Jeśli taka informacja nie zostanie zawarta, przyjmuje się, że spadek jest dzielony po równo między wszystkie osoby. 

Sporządzenie testamentu - pomoc prawna

Mimo że testament nie może zostać napisany przez pełnomocnika, doświadczony prawnik może udzielić porady w sprawie jego sporządzenia. Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu testamentu i chcesz uzyskać odpowiedź na nurtujące Cię pytania, warto odwiedzić Kancelarię Stypuła: http://adwokat-stypula.pl/.


Prawnicy Kancelarii Stypuła mogą pomóc Ci również w innych problemach związanych z prawem spadkowym. Zakres ich usług możesz sprawdzić na stronie: https://adwokat-stypula.pl/prawo-cywilne/prawo-spadkowe/.

Redakcja

Luty 28, 2023

Komentarze

Dodaj komentarz
Komentarz
Podpis
Adres e-mail
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany
Zatwierdź

Powiązane artykuły